Global Rubber Industrial

โครงสร้างสายพาน

โครงสร้างสายพาน

โครงสร้างสายพานคือส่วนสำคัญของสายพานลำเลียง ทำหน้าที่รับน้ำหนักและแรงดึงในการลำเลียงวัสดุที่อยู่บนสายพาน อีกทั้งยังรับสภาพอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งาน  เช่น ความร้อน ,สารเคมี ที่มีสภาพเป็นกรดและด่าง ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบยางด้านบนเพื่อป้องกันสิ่งต่าง ๆ ที่จะทำลายเส้นใยที่เป็นโครงสร้างที่สำคัญภายใน คุณภาพของยางด้านบนจึงขี้นกับวัสดุที่จะลำเลียง  โครงสร้างของสายพานประกอบด้วยยางด้านบน โครงสร้างผ้า EP แต่ละชั้น และ ยางด้านล่าง ซึ่งประกอบเข้าด้วยกันให้สายพานมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น

วัสดุที่ใช้โดยทั่วไป

มีวัสดุประเภทต่าง ๆ มากมายที่สามารถเสริมความแข็งแรงของสายพาน วัสดุที่เหมาะสมที่สุดที่ GRI ได้เลือกใช้เป็นส่วนประกอบคือ โพลิเอสเตอร์ (Polyester= E) ตามแนวยาว และ ไนล่อน (Nylon =P) ตามแนวขวาง ซึ่งเราเรียกว่า EP

คุณลักษณะของส่วนประกอบ 

วัสดุ หรือ ผ้า EP มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ ความต้านทานแรงดึง รับแรงกระแทก ทนสารเคมี ทนความชื้น อัตราการยืดอยู่ในระดับต่ำ และ ทนแรงตึงต่อการทำงานสูง แยกประเภทของผ้า ตามความต้านทานแรงดึงแนวยาวของผ้า ความทนทานแข็งแรงของวัสดุ คือ 63 N/mm ถึง 630 N/mm ตามที่ระบุไว้

ยางด้านบน

ยางด้านบน จะมีความหนามากว่ายางด้านล่าง เพื่อรับแรงกระแทก ทนสึกและแรงเสียดสี เพื่อป้องกันโครงสร้างภายในของสายพานลำเลียง การเลือกยางด้านบน ควรคำนึงถึงความหนา วัสดุที่ขนถ่ายลำเลียง รวมถึงมุมลาดเอียงของสายพาน ที่จะขนถ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน

 

ความหนา

ความหนาของยางด้านบน ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุที่ลำเลียง  สภาพการใช้งาน,  ชนิดและประเภทของวัสุด, มุมลาดเอียง  และวัสดุที่ตกจากที่สูง   อัตราความหนาของยางด้านบนและด้านล่างโดยประมาณ 3:2 mm.

ยางด้านล่าง

ยางด้านล่างเพื่อป้องกันส่วนภายในโครงสร้างของสายพาน มีความหนาประมาณ 30  ถึง 50 % ของความหนาของยางชั้นบน สำหรัยสายพานที่เลื่อนไปมา ยางด้านล่างประกอบด้วยวัสดุผ้าที่มีค่าสัมประสิทธิ์ต่ำของแรงเสียดทาน

ขอบยาง

สายพานลำเลียงจะมาพร้อมกับขอบยางขึ้นรูปด้านข้างเช่นเดียวกับ การตัดและผนึกด้านข้าง โครงสร้างสายพานเต็มรูปแบบไม่จำเป็นต้องมีขอบ นอกจากบางกรณีที่ต้องใช้กับเคมีคัลความหนาของยางครอบต่ำสุด