Global Rubber Industrial

โครงสร้าง

TECHNOLOGY INNOVATION

เราเน้นในเรื่องต้นทุนการผลิต และการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาช่วยในการผลิตสายพาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบการทำงานของสายพานลำเลียงที่มีประสิทธิภาพ

CONVEYOR BELT STRUCTURE

โครงสร้างสายพานคือส่วนสำคัญของสายพานลำเลียง ทำหน้าที่รับน้ำหนักและแรงดึงในการลำเลียงวัสดุที่อยู่บนสายพาน อีกทั้งยังรับสภาพอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งาน 

CONVEYOR BELT DESIGNATIONS

ความยาวของสายพานมีหน่วยเป็นเมตร กรณีสายพานเปิด วัดโดยรอบสายพานและบวกเพิ่มสำหรับทำการต่อหัวในโครงสร้าง  กรณีสายพานปิด ให้วัดโดยรอบสายพานรวมถึงพื้นที่บริเวณรอยต่อสายพานด้วยมาตรฐานคุณภาพของสายพาน ทนต่อการสึกหรอ ตามข้อกำหนดที่เหมาะสมของ DIN และ TS สายพานที่ทนต่อการสึกหรอ ขีดข่วน