Global Rubber Industrial

ร่วมงานกับเรา

บริษัท โกลบอล รับเบอร์ อินดัสเทรียล จำกัด  ผลิตและจำหน่ายสายพานลำเลียง ต้องการบุคคลากรเข้ามาร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานขายชาย  (มีประสบการณ์ )

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี

พนักงานบัญชี (มีประสบการณ์)

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

ช่างบริการต่อสายพานนอกสถานที่

 • จำนวนหลายอัตรา
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 - ปวส.

พนักงานขับรถ 1 อัตรา ม.3 ขึ้นไป

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • ขับรถได้ทั้งรถเล็ก - รถใหญ่ ,  ขับรถส่งของข้ามแดนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา

 • จำนวน 1 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • ประจำที่โรงงาน  สามพราน จ.นครปฐม

พนักงานฝ่ายผลิต

 • จำนวนหลายอัตรา
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ประจำที่โรงงาน  สามพราน จ.นครปฐม
คุณสมบัติ
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป (ทุกตำแหน่งงาน)
หลักฐานการสมัคร
 • หลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินโบนัส
 • เบี้ยขยัน

สนใจสมัครงาน

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล บริษัท  นิวพรอสเพอริตี้  เบลท์ติ้ง  จำกัด
โทร 02 - 9266195-6,   089 - 6740599

หรือ ส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัว   มาที่ บริษัท  นิวพรอสเพอริตี้  เบลท์ติ้ง  จำกัด
เลขที่ 56/18-19 หมู่ 7  ต.เสาธงหิน  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี 11140

กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

[formidable id="8"]