Global Rubber Industrial

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีใช้ในการผลิต

GRI ภายใต้ใบอนุญาตของ Dunlop Enerka-BV, ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าระบบการจัดการสายพานลำเลียง เราเน้นในเรื่องต้นทุนการผลิต และการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาช่วยในการผลิตสายพาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบการทำงานของสายพานลำเลียงที่มีประสิทธิภาพ และเรายังมุ่งมั่น รักษาสภาพแวดล้อมของการจัดการ ความปลอดภัยของบุคลากร และความ มีประสิทฺธิผลสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Diamond Belt และ DiamoFlex ออกแบบมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสภาวะการใช้งานหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์ของนวัตกรรมการผลิตสายพานทั้งสองแบบนี้เพื่อรองรับตลาด ที่ต้องการความน่าเชื่อถือ และเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์ทั้งสองประเภทนี้ เรามีตัวแทนจำหน่าย หุ้นส่วน และตัวแทนขายทั่วโลก

ปี 2559 GRI ลงทุนเครื่องจักรทีทันสมัย พร้อมอุปกรณ์โรงงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และปริมาณการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปี เรามีกำลังการผลิต และจำหน่ายสายพานลำเลียง พร้อมยางแผ่นสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 7,200 ตัน